Crossword911.com crossword help

eale

Encyclopedia

  • Jean-Paul Eale Lutula. Personal information. Full name. Jean-Paul Eale Lutula. Date of birth Jean-Paul Eale Lutula (born 4 October 1984) is a Rwandan footballer, who currently plays. — “Jean-Paul Eale Lutula - Wikipedia, the free encyclopedia”, en.wikipedia.org
  • In kroan is almeast makke fan eale metalen en ealstiennen. Guon skiedkundigen wolle hawwe dat dy ûntstean as út de helmen fan de keningen, dy't faak mear fersiering hienen as de helmen fan harren folgelingen, of faaks fan allinnich dy fersierings. — “Kroan - Wikipedy”, fy.wikipedia.org
  • Piter wie ien út de eale famylje Ackema en soan fan âldermannen Sybrandt Pieters († 1461) Yn de tiid fan it Bieroproer wie hy âlderman yn it Fetkeaperske diel fan Ljouwert. — “Piter Sybrands Auckama - Wikipedy”, fy.wikipedia.org

Video

Comments here

Leave a comment

You must be logged in on Twitter or Facebook to post a comment.